تعاریف و اصطلاحات

دوشنبه 17 دی 1397 0 نظر توسط مدیر

اقامتگاه: به تمامی واحدهای اقامتی ثبت شده در آسان گشت گفته می‌شود.

مهمان(مسافر): فرد یا افرادی که قصد اقامت در اقامتگاه را دارند و درخواست اقامت خود را از طریق آسان گشت ثبت می‌کنند.

میزبان: شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که اقامتگاه را به‌ازای درخواست اقامت مهمان از طریق آسان گشت، در اختیار ایشان قرار می‌دهد.

مالک: شخص حقیقی یا حقوقی که صاحب اقامتگاه است.

نماینده مالک: شخص حقیقی یا حقوقی که به‌صورت رسمی اجازه بهره‌برداری (اجاره) از اقامتگاه را داشته باشد و یا نماینده قانونی وی باشد.

کاربر: شخصی که با فناوری ارتباطی به وب‌سایت و یا اپلیکیشن آسان گشت متصل و از خدمات نرم‌افزاری آن بهره‌مند می‌شود.

تبصره: کاربر، میزبان، مالک و نماینده مالک می‌تواند یک نفر باشد.

حساب کاربری: حسابی که کاربران برای استفاده از خدمات آسان گشت در آن ایجاد کرده‌اند.

موجودی حساب (اعتبار): مبلغی که مهمان در حساب کاربری خود جهت استفاده از خدمات آسان گشت دارند.

واچر: به معنای تاییدیه رزرو اقامتگاه است و در واقع رسیدی است که پس از رزرو اقامتگاه از طرف آسان گشت برای مهمان صادر می‌شود و نشان می‌دهد که مهمان هزینه اقامت خود را به‌صورت کامل پرداخت کرده است. این رسید شامل مشخصات اقامتگاه، تاریخ ورود و خروج، نام و شماره تماس مهمانان است.

 

اقامتگاه دربستی: کلیه اقامتگاه هایی که به‌طور کامل و دربست در اختیار مهمان قرار می‌گیرد. مانند: ویلا، خانه، آپارتمان، کلبه و …