صندلی ضد کرونا برای هواپیما طراحی شد

پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399 0 نظر توسط مدیر 2268 مشاهده

شیوع بیماری کرونا باعث شده تا شرکت های طراحی هواپیما به فکر استفاده از فناوری ها و ایده های نوع برای محاظت از مسافران خود اقدام نمایند .

در تازه ترین اقدام شرکتی در ایتالیا طرحی را ارائه نموده که در زمان شیوع و همه گیری بیماری ها فاصله گذاری بین مسافران به عمل امده و باعث جلوگیری از سرایت بیماری به سایر مسافران می شود.

 

آسان گشت